Kwaliteit en garantie

KWALITEIT

Wat verstaan wij onder kwaliteit? Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, dan voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk en dat van je collega’s. Je ben niet tevreden met ‘goed genoeg’ en probeert fouten zo veel als mogelijk te voorkomen. Om kwaliteit te kunnen garanderen is het van belang dat de hele organisatie goed loopt en dat iedereen weet wat onder zijn verantwoording valt. Om de kwaliteit hoog te houden hebben wij samen met onze medewerkers het Veenstra Schilderwerken Handboek gemaakt. Hierin zijn onderlinge afspraken met betrekking tot alle primaire bedrijfsprocessen vastgelegd. Tevens dient iedere werknemer binnen de organisatie de Veenstra Norm in acht te nemen.

GARANTIE

Voor al onze uitgevoerde projecten geldt een garantieperiode, standaard is 5 jaar aflopend. Echter kunnen hier per project afzonderlijke afspraken over worden gemaakt. Voor onderhoudsprojecten geldt dat de garantieperiode afhankelijk is van de basis uitvoering en aanpak. Zo worden ook projecten opgeleverd met een garantieperiode van 7 jaar of slechts 3 maanden!